محصولات نیوشا به 3 دسته کلی تقسیم میشوند

چای های سبز

دمنوش گزنه و برگ زیتون
دمنوش چای سبز و گزنه و برگ زیتون
دمنوش نعناع فلفلی
دمنوش چای سبز و نعناع فلفلی

چای های سیاه